pakpel-peletin-avantajlari

Peletin Avantajları

Kül oranı %0,5 – 1 gibi çok düşük bir oranda olup temiz ve kullanışlı olmasını sağlar. Bu oran diğer yakıtlarda %10–50 arasında değişmektedir buda enerji kaybını arttırmaktadır. Peletleme sayesinde yakıtın tamamen yanması sağlanmakta ve en yüksek verim alınmaktadır. Dilendiğinde otomatik dolum ve yakım uygulanabileceği için temiz ve rahat bir kullanım sunmaktadır. Aynı miktarda peletlenmemiş odunla kıyaslandığında %300 enerji artışı sağlanmaktadır. Yanma sonucunda hiçbir zehirli gaz meydana çıkmadığından zehirlenme tehlikesi yoktur.

Sağlıklı ve güvenlidir. 1 kg pelet = 5 kw enerji değerinde olup 2 kg pelet 1 litre sıvı yakıta eşit değerde enerji üretirken üçte biri fiyat değerine eşittir. Sanayide de kullanılması halinde hava kirliliğini büyük ölçüde önleyecek ve sanayide baca filtre sistemleri için harcanan büyük maliyetleri düşürecektir. Bu da üreticiye ekonomik anlamda yansıyacaktır.

Neden Pelet Kullanmalıyım?

 • Hızla gelişen bir yakma sistemleri sanayisine sahip olmamız.
 • Fosil yakıt ithalatının azaltılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması.
 • %100 yerli öz kaynaklardan üretilmesi.
 • Sürdürülebilir bir kaynak olması.
 • Çevre ve insan sağlığı açısından kabul edilebilir olması. Kullanımı sonrasında atık miktarının çok az olması.
 • Diğer fosil yakıtların kullanımına nazaran daha az tehlikelidir.
 • Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir olması.
 • Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
 • Odun peletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine bir biokütledir.
 • Odun peletlerinin nakliyesi çok kolaydır.
 • Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
 • Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile kolayca tutuşabilir orman artıklarının toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
 • Odun pellet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınım eşik değerlerinin altındadır.
 • Klasik katı yakıtlı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur.
 • Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzoz edilebilir. (hermetik kombilerde olduğu gibi)
 • Kömür gibi zehirleme tehlikesi yoktur.
 • Kazan dairesi toz duman olmaz.
 • Rediktör ve fanda daha düşük kapasitede motorlar yeteceğinden elektrik tasarrufu sağlar.
 • Elektrikler kesildiğinde kaza dairesine müdahale gerektirmez.

YILLIK YAKIT MALİYETLERİ KARŞILAŞTIRMA

YAKITALT ISIL DEĞER
(Kw/kg)
ORTALAMA
YANMA VE
ISI TRANSFER
VERİMİ (%)
YILLIK
YAKIT
MİKTARI
(kg/kw/m3)
BİRİM FİYATI
(TL)/1000
(kg-m3-kwh)
YILLIK YAKIT
MALİYET
(TL)
10 YILLIK
TOPLAM
MALİYET
(TL)
Odun Peleti (EN) +Güneş Enerji Destekli Isıtma 5.000140 %11436507437.429
Odun Peleti (EN) 5.00095 %16846501.09515.633
Doğal Gaz9.80088 %92813001.206 16.867
Hava Kaynaklı Isı Pompası (Dış ortam 5 Deg.)998290 %27644001.10618.945
Fındık Kömür Kısrakdere Yerli 5.00056 %28575501.57120.769
LPG9.80088 %92823502.18025.875
Elektrik998100 %80164003.20648.330
Motorin11.00088 %82640003.30659.447